191BUG.COM

PSON PEST SERVICES CO., LTD.

Call: 02-538-4931 or admin@191bug.com

Live Consultation

Home

Fri,30Sep2016

Why Choose Us?

Why choose us?เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ผสานเทคโนโลยีทางวิทยาศาตร์...

How It Work?

How It Work?ระบบการทำงานที่ดี นั่นหมายถึงสภาพคล่อง ที่บ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญ...

Advantages

Advantagesเจริญเติบโตด้วยเป้าหมายของการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อก้าวไปข้างหน้า...

Best Support

Best Supportผู้สนับสนุนที่ถูกพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลักดันด้านการเรียนรู้...

ปลวกตัวเต็มวัยจะมีปีกหรือที่เรารู้จักกันว่า ”แมลงเม่า” เราจะพบแมลงเม่ามากในช่วงต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน) หรืออีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ ถ้าในช่วงดังกล่าวมีฝนตกผิดฤดู ช่วงดังกล่าวจะมีปริมาณความชื้นสูง จึงเป็นระยะที่เหมาะกับการผสมพันธุ์เราจึงสามารถพบเห็นแมลงเม่าได้มาก.

Other Entries

JA Minisite

บริษัท พีซัน เพสท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ทำธุรกิจด้านการให้บริการกำจัดปลวก มด แมลงทุกชนิดที่เป็นสัตว์พาหะ ดังนั้นเราจึงอยากขอนำเสนอบริการด้วยนวัตกรรมการกำจัดที่ต้นเหตุ กับสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เราสร้างความแตกต่างและทางเลือกใหม่ๆ สำหรับคุณ และลูกค้าที่ใส่ใจด้านสุขภาพ ในระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาควบคุมงานด้านการบริการทั้งระบบด้วยราคาที่คุณพึงพอใจ.